WyAi??Ai??czenie wspA?lnika w spA?Ai??ce cywilnej? by StanisAi??aw F.

SpA?Ai??ka cywilna. Zgodnie z jednym z postanowieAi?? umownych umowy spA?Ai??ki w razie gdyby wspA?lnik dziaAi??aAi?? na szkodAi?? spA?Ai??ki, bAi??dA? w raA?Ai??cy sposA?b nie wywiAi??zywaAi?? siAi?? z obowiAi??zkA?w umownych pozostali wspA?lnicy uprawnieni sAi?? wypowiedzieAi?? udziaAi?? tegoA? wspA?lnika w trybie natychmiastowym.

Pozostaje pytanie czy na gruncie obowiAi??zujAi??cego kc moA?liwe jest wytoczenie powA?dztwa o wyAi??Ai??czenie wspA?lnika?

RozmawiajAi??c z kilkoma kolegami i koleA?ankami na ten temat, jak zwykle zdania siAi?? podzieliAi??y na zwolennikA?w moA?noAi??ci wniesienia powA?dztwa i przyznania ochrony prawnej oraz na przeciwnikA?w takiego powA?dztwa.

Z jednej strony, czego jestem zwolennikiem, skoro wspA?lnicy, bAi??dAi??cy stronami umowy spA?Ai??ki, nadto bAi??dAi??c przedsiAi??biorcami, a wiAi??c podmiotami, od ktA?rych wymaga siAi?? wyostrzonych standardA?w w zakresie zawierania kontraktA?w zgodzili siAi?? na wypowiedzenie ich udziaAi??A?w w przypadkach umowAi?? przewidzianych, to winni mieAi?? Ai??wiadomoAi??Ai?? dalszych skutkA?w wypowiedzenia, w tym i wyAi??Ai??czenia ze spA?Ai??ki (co jest oczywistAi?? oczywistoAi??ciAi??). Przemawia za tym choAi??by wyraA?ona w art. 353(1) kc zasada swobody umA?w oraz brak przepisu, ktA?ry zabraniaAi??by takie wyAi??Ai??czenia.

Koledzy, ktA?rzy zaAi?? sprzeciwiali siAi?? takiemu powA?dztwu zaAi?? twierdzili, A?e sAi??d nie miaAi??by instrumentA?w materialnoprawnych by ochronAi?? prawnAi?? powodowi przyznaAi??. OtA?A? w mojej ocenie wystarczyAi??by wspomniany art. 353(1) kc. JednakA?e jeAi??li i to byAi??oby nieprzekonujAi??ce IMHO moA?liwym jest by sAi??d zastosowaAi?? per analogiam art. 266 i nast. ksh (dotyczAi??cy wyAi??Ai??czenia wspA?lnika w sp. z o. o.) lub art. 63 Ai?? 2 ksh (dotyczAi??cy wyAi??Ai??czenia wspA?lnika w sp. j.).

Jak to wAi??rA?d prawnikA?w, zdania i tak bAi??dAi?? podzielone, a spA?r mA?gAi??by definitywnie rozwikAi??aAi?? jakA?e ai??zopiniotwA?rczyai??? SN, wydajAi??c jak zawsze sAi??uszne orzeczenie, najlepiej w formie uchwaAi??y.


StanisAi??aw F.

This entry was posted in Prawo and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>