Wyłączenie wspólnika w spółce cywilnej? by Stanisław F.

Spółka cywilna. Zgodnie z jednym z postanowień umownych umowy spółki w razie gdyby wspólnik działał na szkodę spółki, bądź w rażący sposób nie wywiązywał się z obowiązków umownych pozostali wspólnicy uprawnieni są wypowiedzieć udział tegoż wspólnika w trybie natychmiastowym.

Pozostaje pytanie czy na gruncie obowiązującego kc możliwe jest wytoczenie powództwa o wyłączenie wspólnika?

Rozmawiając z kilkoma kolegami i koleżankami na ten temat, jak zwykle zdania się podzieliły na zwolenników możności wniesienia powództwa i przyznania ochrony prawnej oraz na przeciwników takiego powództwa.

Z jednej strony, czego jestem zwolennikiem, skoro wspólnicy, będący stronami umowy spółki, nadto będąc przedsiębiorcami, a więc podmiotami, od których wymaga się wyostrzonych standardów w zakresie zawierania kontraktów zgodzili się na wypowiedzenie ich udziałów w przypadkach umową przewidzianych, to winni mieć świadomość dalszych skutków wypowiedzenia, w tym i wyłączenia ze spółki (co jest oczywistą oczywistością). Przemawia za tym choćby wyrażona w art. 353(1) kc zasada swobody umów oraz brak przepisu, który zabraniałby takie wyłączenia.

Koledzy, którzy zaś sprzeciwiali się takiemu powództwu zaś twierdzili, że sąd nie miałby instrumentów materialnoprawnych by ochronę prawną powodowi przyznać. Otóż w mojej ocenie wystarczyłby wspomniany art. 353(1) kc. Jednakże jeśli i to byłoby nieprzekonujące IMHO możliwym jest by sąd zastosował per analogiam art. 266 i nast. ksh (dotyczący wyłączenia wspólnika w sp. z o. o.) lub art. 63 § 2 ksh (dotyczący wyłączenia wspólnika w sp. j.).

Jak to wśród prawników, zdania i tak będą podzielone, a spór mógłby definitywnie rozwikłać jakże „opiniotwórczy” SN, wydając jak zawsze słuszne orzeczenie, najlepiej w formie uchwały.


Stanisław F.

This entry was posted in Prawo and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>