Tag Archives: zawiadomienie

Zwołanie walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki akcyjnej publicznej

Ubiegłoroczna nowelizacja kodeksu spółek handlowych spowodowała istotne zmiany w sposobie zwoływania walnych zgromadzeni akcjonariuszy w spółkach akcyjnych publicznych. Przede wszystkim treść ogłoszenia o wza stała się bardzo obszerna, Art. 402 (2)  Ogłoszenie o walnym zgromadzeniu spółki publicznej powinno zawierać co najmniej:

Posted in Prawo | Tagged , , , , , , , | Leave a comment