Tag Archives: record day

ZwoAi??anie walnego zgromadzenia akcjonariuszy spA?Ai??ki akcyjnej publicznej

UbiegAi??oroczna nowelizacja kodeksu spA?Ai??ek handlowych spowodowaAi??a istotne zmiany w sposobie zwoAi??ywania walnych zgromadzeni akcjonariuszy w spA?Ai??kach akcyjnych publicznych. Przede wszystkim treAi??Ai?? ogAi??oszenia o wza staAi??a siAi?? bardzo obszerna, Art.Ai??402 (2)Ai?? OgAi??oszenie o walnym zgromadzeniu spA?Ai??ki publicznej powinno zawieraAi?? co najmniej:

Posted in Prawo | Tagged , , , , , , , | Leave a comment