Przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę prawa handlowego

Do 1 lipca 2011 roku kodeks spółek handlowych przewidywał możliwość przekształcenia spółki prawa handlowego w inną spółkę prawa handlowego (jawna, komandytowa, komandytowo-akcyjna, z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjna). Dopuszczalne było również przekształcenie spółki cywilnej w spółkę prawa handlowego, na zasadach dotyczących przekształcenia spółki jawnej w inną spółkę.

Ustawa z 25 lutego 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców zmienia ten stan rzeczy poprzez umożliwienie przekształcenia tzw. jednoosobowej działalności gospodarczej w jednoosobową spółkę kapitałową. Tak jak w przypadku przekształcania spółek tak od 1 lipca 2011 roku przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę kapitałową skutkuje z mocy prawa wejściem spółki przekształconej w prawa i obowiązki przedsiębiorcy (przekształcanego). Jest to duże ułatwienie little baby is having a hissy fit because Selena was with the grown ups. ponieważ takich skutków nie powodowało dotychczas wniesienie aportem do nowo tworzonej spółki wkładu w postaci przedsiębiorstwa.

Przekształcenie wymaga sporządzenia w formie aktu notarialnego planu przekształcenia oraz zbadanie tego planu przez biegłego wybranego przez sąd rejestrowy. Poza tym do przekształcenia mają zastosowanie odpowiednie przepisy dotyczące powstania spółki z o.o. lub spółki akcyjnej.

Wskazana ustawa wprowadza również korzystne zmiany w postaci obniżenia opłat sądowych za rejestrację spółki (z 1000 zł do 500 zł) oraz za wpis zmiany danych w rejestrze przedsiębiorców (z 400 zł do 250 zł).

This entry was posted in Prawo and tagged , , . Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>