Pozew zbiorowy – ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym

19 lipca 2010 roku weszła w życie ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym potocznie zwana ustawą o pozwach zbiorowych.

Pozew zbiorowy może wnieść grupa licząca co najmniej 10 osób. Ich roszczenia muszą być jednego rodzaju i być oparte na tej samej lub takiej samej podstawie faktycznej. W przypadku roszczeń pieniężnych dodatkowym warunkiem jest ujednolicenie wysokości roszczenia każdego członka grupy przy uwzględnieniu wspólnych okoliczności sprawy. Ustawodawca nieco ułatwił tę kwestię dając możliwość tworzenia podgrup co najmniej 2 osobowych.

Członkowie grupy powinni złożyć oświadczenia o przystąpieniu do niej i o wrażeniu zgody co do osoby reprezentanta grupy. Pozew wniesie właśnie reprezentant grupy działający w imieniu własnym i na rzecz wszystkich członków grupy. To jest jedna z podstawowych różnic w stosunku do postępowań, w których po stronie powodowej występuje wiele osób (współuczestnictwo formalne lub materialne -- ta sama lub taka sama podstawa faktyczna i prawna). Tutaj powodem jest „tylko” reprezentant grupy -- jest jeden powód.

Postępowanie grupowe objęte jest przymusem adwokacko radcowskim a sama umowa zwarta pomiędzy online slots reprezentantem grupy a pełnomocnikiem (adwokatem bądź radcą prawnym) musi być załączona do pozwu. W umowie należy wskazać sposób obliczania wynagrodzenia (może to być również success fee w wysokości max 20% zasądzonej kwoty).

Samo postępowanie składa się z dwóch etapów. Pierwszy, który można nazwać przedsądem lub postępowaniem wstępnym dotyczy rozstrzygnięcia o dopuszczalności rozpoznania sprawy w postępowaniu grupowym. Sąd best online casino wydaje w tym przedmiocie zaskarżalne postanowienie po przeprowadzeniu rozprawy. Po jego uprawomocnieniu się, przy założeniu, że sprawa zostaje przyjęta sąd zarządzi ogłoszenie o wszczęciu postępowania grupowego.  Jeżeli sąd uzna, że w danej sprawie postępowanie grupowe jest niedopuszczalne pozew odrzuci. Najważniejszą informacją z punktu widzenia osób zainteresowanych sprawą, zamieszczaną w ogłoszeniu jest informacja o możliwości przystąpienia do grupy kolejnych osób w terminie nie krótszym niż 1 i nie dłuższym niż 3 miesiące od daty ogłoszenia. Następnie sąd wyda postanowienie co do składu grupy. Po uprawomocnieniu się tego postanowienia rozpocznie się właściwy proces.

Co ciekawe mimo, że powodem jest „tylko” reprezentant grupy to członków grupy sąd będzie przesłuchiwał w charakterze strony a nie w charakterze świadków. Kolejnym odstępstwem od procedury związanym z osobą powoda jest obowiązek wymienienia w wyroku wszystkich członków grupy.

Poza wymienionymi wyżej odmiennościami postępowanie toczy się według zasad uregulowanych w kodeksie postępowania cywilnego. Jednak na uwagę zasługuje wyłączenie zastosowania art 207 § 3 k.p.c. tj. możliwości zobowiązania przez przewodniczącego do złożenia przez pełnomocnika wszystkich twierdzeń, zarzutów i dowodów pod rygorem utraty prawa powoływania ich w toku dalszego postępowania. Z jednej strony ułatwi to powodowi prowadzenie sprawy, z drugiej może doprowadzić do znacznego wydłużenia czasu jej trwania.

Opłata stosunkowa w tego typu sprawach wynosi nie 5% a 2% wartości przedmiotu sporu.

Tekst ustawy o dochodzeniu roszczeń w postepowaniu grupowym.

This entry was posted in Prawo and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>