Zamiar bezpośredni i ewentualny jak kwiat paproci

Z małą modyfikacją można by powiedzieć: wszyscy wiedzą, że kwiat paproci istnieje ale nikt go nie widział. To zupełnie tak jak z ustaleniem czy zaistniały znamiona podmiotowe typu czynu -- wszyscy wiedzą, że jest to konieczne, a nikt nie widział, żeby oskarżyciel czy sąd to robili. Sąd Najwyższy już w wyroku z 13 sierpnia 1974 r., IV KR 177/74 podał wskazówki jakimi, należy się kierować ustalając postać zamiaru podając, że rekonstrukcja procesu motywacyjnego zachodzącego  w psychice konkretnego  sprawcy  określonego czynu musi z natury rzeczy opierać się przede wszystkim na analizie jego osobowości, a więc cech charakteru, usposobienia, poziomu umysłowego, reakcji emocjonalnych, stosunku do otoczenia i online casino australia zachowania się w różnych sytuacjach życiowych. Dopiero suma tych danych osobopoznawczych w zestawieniu z wszystkimi okolicznościami popełnionego czynu daje podstawę do prawidłowej jego oceny od strony podmiotowej. Może jeszcze jedna online casino games perełka: Sąd Najwyższy postanowienie z 23 maja 2002 r., V KKN casino 426/00: (…) umyślność zachowania się sprawcy odnosząca się także do przestępstw i wykroczeń z zakresu obowiązków podatkowych, nie może być wywodzona z samego faktu zaistnienia znamion strony przedmiotowej danego czynu skarbowego. Nie można jej domniemywać, lecz należy ją udowodnić, choćby na podstawie dowodów pośrednich, w drodze racjonalnej analizy i wnioskowania z całokształtu zebranego materiału dowodowego. Niezbędne jest jednak wykazanie na podstawie takiego materiału, że sprawca co najmniej godził się na możliwość popełnienia czynu zabronionego jako przestępstwa (wykroczenia) skarbowego. Tyle teoria. Praktyka jak już wyżej wskazałem jest zupełnie inna. Każdy zna powyższe wskazówki Sądu Najwyższego, ale nikt nie widział żeby je stosowano w procesie karnym.

This entry was posted in Prawo and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>