Zamiar bezpoAi??redni i ewentualny jak kwiat paproci

Z maAi??Ai?? modyfikacjAi?? moA?na by powiedzieAi??: wszyscy wiedzAi??, A?e kwiat paproci istnieje ale nikt go nie widziaAi??. To zupeAi??nie tak jak z ustaleniem czy zaistniaAi??y znamiona podmiotowe typu czynu -- wszyscy wiedzAi??, A?e jest to konieczne, a nikt nie widziaAi??, A?eby oskarA?yciel czy sAi??d to robili. SAi??d NajwyA?szy juA? w wyroku z 13 sierpnia 1974 r., IV KR 177/74 podaAi?? wskazA?wki jakimi, naleA?y siAi?? kierowaAi?? ustalajAi??c postaAi?? zamiaru podajAi??c, A?e rekonstrukcja procesu motywacyjnego zachodzAi??cegoAi?? w psychice konkretnegoAi?? sprawcyAi?? okreAi??lonego czynu musi z natury rzeczy opieraAi?? siAi?? przede wszystkim na analizie jego osobowoAi??ci, a wiAi??c cech charakteru, usposobienia, poziomu umysAi??owego, reakcji emocjonalnych, stosunku do otoczenia i online casino australia zachowania siAi?? w rA?A?nych sytuacjach A?yciowych. Dopiero suma tych danych osobopoznawczych w zestawieniu z wszystkimi okolicznoAi??ciami popeAi??nionego czynu daje podstawAi?? do prawidAi??owej jego oceny od strony podmiotowej. MoA?e jeszcze jedna online casino games pereAi??ka: SAi??d NajwyA?szy postanowienie z 23 maja 2002 r., V KKN casino 426/00: (…) umyAi??lnoAi??Ai?? zachowania siAi?? sprawcy odnoszAi??ca siAi?? takA?e do przestAi??pstw i wykroczeAi?? z zakresu obowiAi??zkA?w podatkowych, nie moA?e byAi?? wywodzona z samego faktu zaistnienia znamion strony przedmiotowej danego czynu skarbowego. Nie moA?na jej domniemywaAi??, lecz naleA?y jAi?? udowodniAi??, choAi??by na podstawie dowodA?w poAi??rednich, w drodze racjonalnej analizy i wnioskowania z caAi??oksztaAi??tu zebranego materiaAi??u dowodowego. NiezbAi??dne jest jednak wykazanie na podstawie takiego materiaAi??u, A?e sprawca co najmniej godziAi?? siAi?? na moA?liwoAi??Ai?? popeAi??nienia czynu zabronionego jako przestAi??pstwa (wykroczenia) skarbowego. Tyle teoria. Praktyka jak juA? wyA?ej wskazaAi??em jest zupeAi??nie inna. KaA?dy zna powyA?sze wskazA?wki SAi??du NajwyA?szego, ale nikt nie widziaAi?? A?eby je stosowano w procesie karnym.

This entry was posted in Prawo and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>