Kancelaria

Kancelaria Tyniec Kostrz i WspA?lnicy adwokaci i radcowie prawni SpA?Ai??ka komandytowa z siedzibAi?? w Krakowie specjalizuje siAi?? w obsAi??udze przedsiAi??biorcA?w. Praktyka Kancelarii obejmuje caAi??y obszar prawa gospodarczego, ze szczegA?lnym uwzglAi??dnieniem bieA?Ai??cej obsAi??ugi dziaAi??alnoAi??ci gospodarczej i restrukturyzacji firm.

Praktyka adwokatA?w i radcA?w prawnych tworzAi??cych kancelariAi?? obejmuje rA?wnieA? zagadnienia samorzAi??du terytorialnego, prawa karnego skarbowego, prawa karnego gospodarczego, prawa cywilnego i rodzinnego.

Prawnicy kancelarii Ai??wiadczAi?? usAi??ugi prawne w jAi??zykach angielskim, niemieckim i rosyjskim. Ponadto Kancelaria wspA?Ai??pracuje z zespoAi??em profesjonalnych tAi??umaczy, w tym takA?e tAi??umaczy przysiAi??gAi??ych, rzeczoznawcA?w majAi??tkowych i biegAi??ych rewidentA?w.

DewizAi?? Kancelarii jest nieustanny rozwA?j i staAi??e dAi??A?enie do podnoszenia kompetencji i umiejAi??tnoAi??ci, ktA?rAi?? realizujemy poprzez udziaAi?? w licznych szkoleniach oraz miAi??dzynarodowych konferencjach prawniczych, stanowiAi??cych znakomitAi?? platformAi?? wymiany poglAi??dA?w i doAi??wiadczeAi?? prawnikA?w z caAi??ego Ai??wiata.

Kancelaria skupia ludzi dynamicznych, kierujAi??cych siAi?? zasadAi?? peAi??nego profesjonalizmu, odpowiedzialnoAi??ci i wysokAi?? jakoAi??ciAi?? Ai??wiadczonych usAi??ug.

ZAKRES USA?UG KANCELARII:

 • bieA?Ai??ca obsAi??uga dziaAi??alnoAi??ci gospodarczej i restrukturyzacja firm,
 • doradztwo w zakresie bezpoAi??rednich inwestycji zagranicznych,
 • obsAi??uga prawna obrotu i gospodarki nieruchomoAi??ciami oraz dziaAi??alnoAi??ci deweloperskiej,
 • prawo upadAi??oAi??ciowe i naprawcze,
 • postAi??powania sAi??dowe, podatkowe i administracyjne,
 • sprawy podatkowe, celne i dewizowe,
 • prawo spA?Ai??dzielcze,
 • prawo wAi??asnoAi??ci intelektualnej,
 • prawo konkurencji,
 • prawo pracy,
 • samorzAi??d terytorialny,
 • prawo karne skarbowe,
 • prawo karne gospodarcze,
 • prawo rodzinne,
 • prawo cywilne,
 • prawo handlowe i prawo spA?Ai??ek, Ai??Ai??czenia i przejAi??cia firm,
 • postAi??powania egzekucyjne,
 • publiczny obrA?t papierami wartoAi??ciowymi,
 • energetyka,
 • IT

Comments are closed.