Category Archives: Prawo

W walce z bankiem czy firmą windykacyjną nie jesteś nie straconej pozycji

Pozwy kierowane do tzw. e-sądu w Lublinie przez banki, fundusze sekurytyzacyjne czy firmy windykacyjne, nierzadko są wadliwie skonstruowane. Dzięki temu pozwany (np. klient banku, pożyczkobiorca, kredytobiorca itp.) nie stoi na przegranej pozycji. Z bankiem też można wygrać w sądzie. Trzeba … Continue reading

Posted in Prawo | Tagged , , , , | Leave a comment

Wypłata zawieszonej emerytury

Wyrok Trybunału otworzył drogę 30 tysiącom emerytów do żądania wypłaty zawieszonej emerytury. Sądy wydają pierwsze korzystne dla odwołujących się orzeczenia. W dniu 13 listopada 2012 r. Trybunał Konstytucyjny (sygn. akt: K 2/2012) orzekł o niekonstytucyjności art. 28 ustawy z dnia … Continue reading

Posted in Prawo | Tagged , , , , | 1 Comment

ochrona danych osobowych a spamming

Ustawa o ochronie danych osobowych nakazuje aby bezpośrednio po utrwaleniu danych osobowych, uzyskanych nie od osoby, której dotyczą poinformować ją o szeregu uprawnień. Dopiero w następnym kroku można wysłać prośbę o wyrażenie zgody na wysłanie oferty drogą e-mailową. Wysłanie oferty drogą e-mailową … Continue reading

Posted in Prawo | Tagged , , | Leave a comment

Przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę prawa handlowego

Do 1 lipca 2011 roku kodeks spółek handlowych przewidywał możliwość przekształcenia spółki prawa handlowego w inną spółkę prawa handlowego (jawna, komandytowa, komandytowo-akcyjna, z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjna). Dopuszczalne było również przekształcenie spółki cywilnej w spółkę prawa handlowego, na zasadach dotyczących … Continue reading

Posted in Prawo | Tagged , , | Leave a comment

Pozew zbiorowy – ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym

19 lipca 2010 roku weszła w życie ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym potocznie zwana ustawą o pozwach zbiorowych. Pozew zbiorowy może wnieść grupa licząca co najmniej 10 osób. Ich roszczenia muszą być jednego rodzaju i być oparte na … Continue reading

Posted in Prawo | Tagged , , , , , | Leave a comment