Author Archives: Paweł Tyniec

W walce z bankiem czy firmAi?? windykacyjnAi?? nie jesteAi?? nie straconej pozycji

Pozwy kierowane do tzw. e-sAi??du w Lublinie przez banki, fundusze sekurytyzacyjne czy firmy windykacyjne, nierzadko sAi?? wadliwie skonstruowane. DziAi??ki temu pozwany (np. klient banku, poA?yczkobiorca, kredytobiorca itp.) nie stoi na przegranej pozycji. Z bankiem teA? moA?na wygraAi?? w sAi??dzie. Trzeba … Continue reading

Posted in Prawo | Tagged , , , , | Leave a comment

WypAi??ata zawieszonej emerytury

Wyrok TrybunaAi??u otworzyAi?? drogAi?? 30 tysiAi??com emerytA?w do A?Ai??dania wypAi??aty zawieszonej emerytury. SAi??dy wydajAi?? pierwsze korzystne dla odwoAi??ujAi??cych siAi?? orzeczenia. W dniu 13 listopada 2012 r. TrybunaAi?? Konstytucyjny (sygn. akt: K 2/2012) orzekAi?? o niekonstytucyjnoAi??ci art. 28 ustawy z dnia … Continue reading

Posted in Prawo | Tagged , , , , | 1 Comment

ochrona danych osobowych a spamming

Ustawa o ochronie danych osobowych nakazuje aby bezpoAi??rednio po utrwaleniu danych osobowych, uzyskanych nie od osoby, ktA?rej dotyczAi?? poinformowaAi?? jAi?? o szeregu uprawnieAi??. Dopiero w nastAi??pnym kroku moA?naAi??wysAi??aAi?? proAi??bAi?? o wyraA?enie zgody na wysAi??anie oferty drogAi?? e-mailowAi??. WysAi??anie ofertyAi??drogAi?? e-mailowAi?? … Continue reading

Posted in Prawo | Tagged , , | Leave a comment

PrzeksztaAi??cenie przedsiAi??biorcy w spA?Ai??kAi?? prawa handlowego

Do 1 lipca 2011 roku kodeks spA?Ai??ek handlowych przewidywaAi?? moA?liwoAi??Ai?? przeksztaAi??cenia spA?Ai??ki prawa handlowego w innAi?? spA?Ai??kAi?? prawa handlowego (jawna, komandytowa, komandytowo-akcyjna, z ograniczonAi?? odpowiedzialnoAi??ciAi?? i akcyjna). Dopuszczalne byAi??o rA?wnieA? przeksztaAi??cenie spA?Ai??ki cywilnej w spA?Ai??kAi?? prawa handlowego, na zasadach dotyczAi??cych … Continue reading

Posted in Prawo | Tagged , , | Leave a comment

Pozew zbiorowy – ustawa o dochodzeniu roszczeAi?? w postAi??powaniu grupowym

19 lipca 2010 roku weszAi??a w A?ycie ustawa o dochodzeniu roszczeAi?? w postAi??powaniu grupowym potocznie zwana ustawAi?? o pozwach zbiorowych. Pozew zbiorowy moA?e wnieAi??Ai?? grupa liczAi??ca co najmniej 10 osA?b. Ich roszczenia muszAi?? byAi?? jednego rodzaju i byAi?? oparte na … Continue reading

Posted in Prawo | Tagged , , , , , | Leave a comment