Monthly Archives: Styczeń 2010

PrzesAi??anki zastosowania tymczasowego aresztowania w ocenie pewnego S.A.

Postanowienie SAi??du Apelacyjnego w K. z dnia 19 paA?dziernika 2007 r. (II AKz 471/2007), LexPolonica nr 1874377, K… Zeszyty SAi??dowe 2007/10 poz. 56: casinoodoll.info Nietrafny jest zarzut, A?e aresztowanie jest niecelowe, bo oskarA?ony nie podjAi??Ai?? Trucker Question Regarding Drug nbso … Continue reading

Posted in Prawo | Tagged , , | Leave a comment

WyAi??Ai??czenie wspA?lnika w spA?Ai??ce cywilnej? by StanisAi??aw F.

SpA?Ai??ka cywilna. Zgodnie z jednym z postanowieAi?? umownych umowy spA?Ai??ki w razie gdyby wspA?lnik dziaAi??aAi?? na szkodAi?? spA?Ai??ki, bAi??dA? w raA?Ai??cy sposA?b nie wywiAi??zywaAi?? siAi?? z obowiAi??zkA?w umownych pozostali wspA?lnicy uprawnieni sAi?? wypowiedzieAi?? udziaAi?? tegoA? wspA?lnika w trybie natychmiastowym. Pozostaje … Continue reading

Posted in Prawo | Tagged , , , , | Leave a comment

UwAi??aszczenie po 40 latach? Gdzie sens, gdzie logika?

Rozprawa. SAi??uchanie Ai??wiadkA?w na okolicznoAi??Ai?? tego co siAi?? dziaAi??o w 1970 i 1971 roku. OczywiAi??cie pamiAi??tajAi?? wszystko. Sic! Wszytko co im zostaAi??o „przypomniane”? Sprawa dotyczy naturalnie tzw. uwAi??aszczenia na mocy ustawy o nabywaniu gospodarstw rolnych…., ktA?ra weszAi??a w A?ycie 4 … Continue reading

Posted in Prawo | Tagged , , , , | Leave a comment