Monthly Archives: Styczeń 2010

Przesłanki zastosowania tymczasowego aresztowania w ocenie pewnego S.A.

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w K. z dnia 19 października 2007 r. (II AKz 471/2007), LexPolonica nr 1874377, K… Zeszyty Sądowe 2007/10 poz. 56: casinoodoll.info Nietrafny jest zarzut, że aresztowanie jest niecelowe, bo oskarżony nie podjął Trucker Question Regarding Drug nbso … Continue reading

Posted in Prawo | Tagged , , | Leave a comment

Wyłączenie wspólnika w spółce cywilnej? by Stanisław F.

Spółka cywilna. Zgodnie z jednym z postanowień umownych umowy spółki w razie gdyby wspólnik działał na szkodę spółki, bądź w rażący sposób nie wywiązywał się z obowiązków umownych pozostali wspólnicy uprawnieni są wypowiedzieć udział tegoż wspólnika w trybie natychmiastowym. Pozostaje … Continue reading

Posted in Prawo | Tagged , , , , | Leave a comment

Uwłaszczenie po 40 latach? Gdzie sens, gdzie logika?

Rozprawa. Słuchanie świadków na okoliczność tego co się działo w 1970 i 1971 roku. Oczywiście pamiętają wszystko. Sic! Wszytko co im zostało „przypomniane”? Sprawa dotyczy naturalnie tzw. uwłaszczenia na mocy ustawy o nabywaniu gospodarstw rolnych…., która weszła w życie 4 … Continue reading

Posted in Prawo | Tagged , , , , | Leave a comment